حسین بهروزی نیا اولین بربط ساخته شده را به موزه Horniman لندن اهداء کرد

 

                                                                       

اولین بربطی که در سال 1374 پس از سال ها تحقیق توسط استاد ابراهیم قنبری مهر طراحی و ساخته شد، در 29 نوامبر 2008 توسط حسین بهروزی نیا به موزه Horniman در لندن اهدا شد.
 

                                                             

 

بربط شکل ایرانی ساز عود است که از روی تصاویر و نوشته ها دوباره سازی شده و استاد حسین بهروزی نیا اولین نوازنده صاحب نام است که از ابتکار استاد قنبری مهر استقبال کرد و از زمان طراحی این ساز بربط می نوازد.

                                                                

The first Barbat made by ustad Ebrahim Ghanbari Mehr in 1996 based on many years of research was presented to the Horniman Museum in London, UK by ustad Hossein Behroozinia on Saturday 29 November 2008